Wetenschappelijk Dossier

Het wetenschappelijk dossier over acupunctuur werd opgesteld conform de laatste inzichten in de internationale literatuur. Het illustreert de geest van de BVGA met betrekking tot de praktijk van een biomedische acupunctuur, gebaseerd op begippen van de chinese geneeskunde en geïntegreerd in een westerse fysiopathologie.
Deze teksten werden geschreven door Dr. Olivier Cuignet, anesthesist en acupuncturist.

BVGA Congres 2016

Het BVGA congres dat doorging op 22 oktober 2016, ging integraal over de plaats van acupunctuur in de oncologie. Deze teksten kunnen een bijdrage betekenen aan ons wetenschappelijk dossier en daarom kan U deze hier nog eens nalezen.

  • Dr. Machtelinckx en Dr. Van den Heuvel:  De plaats van acupunctuur bij de preventie en behandeling van misselijkheid en overgeven veroorzaakt door chemotherapie : overzicht van de literatuur. Klik hier
  • Dr. Cuignet
    • De plaats van acupunctuur bij de behandeling van chronische vermoeidheid bij patiënten met kanker. Klik hier
    • Effectiviteit en grenzen van acupunctuur bij pijn, neuropathie door chemotherapie, vermoeidheid, angst en depressie.Klik hier
  • Dr. Mazic de Sonis: Geïntegreerde zorgverlening met acupunctuur bij pijn door kanker.Klik hier
  • Dr. Jeannin: Casusstudie, Acupunctuur bij een patiënte met borstkanker. Klik hier

Werkingsmechanismes van Acupunctuur

Het eerste deel van ons dossier vat de gegevens uit de wetenschappelijke literatuur samen die een verklaringsmodel leveren voor de werking van acupunctuur. Deze werkingsmechanismen van naalden en moxa op het lichaam van de patient zijn meer bepaald het resultaat van een interactie tussen het centraal en het perifeer zenuwstelsel.
De tekst werd geschreven door Dr.Olivier Cuignet. Dr.Vera Machtelinckx zorgde voor de vertaling uit het Frans.

Werkingsmechanisme Acupunctuur (2013)

 

Effectiviteit van Acupuntuur

Het tweede deel van dit dossier behandelt de effectiviteit van acupunctuur bij verschillende indicaties. Dit deel wordt nog continu bijgewerkt. Elk hoofdstuk analyseert en interpreteert voor elke indicatie de beschikbare gegevens binnen de Evidence Based Medicine (EBM).
De oorspronkelijke tekst is geschreven door Dr.Olivier Cuignet, Dr.Rini Verpraet zorgde voor de vertaling uit het Frans.

Effectiviteit Acupunctuur (2013)

Primaire hoofdpijn en de plaats van Electroacupunctuur (EA)

In deze tekst bekijken we de effecten van EA op de migraine, op de spanningshoofdpijn en de autonome trigeminushoofdpijn ( nieuwe benaming die de vasculaire hoofdpijn samenvat van het gelaat, de clusterhoofdpijn en andere paroxysmale hemicraniale hoofdpijn) na het bekijken van de anatomie en de fysiologie van het therapeutisch gemeenschappelijk doelwit van deze primaire hoofdpijnen nl. het STC.
De tekst werd geschreven door Dr.Olivier Cuignet. Dr.Vera Machtelinckx zorgde voor de vertaling uit het Frans.

Primaire Hoofdpijn en EA (2015)