In aansluiting op de wet Colla werden een aantal Beroepsverenigingen erkend, maar slechts voor een duur van 10 jaar. Wij hebben dus een nieuw dossier moeten indienen  en  kregen zopas te horen dat de erkenning van de BVGAB verlengd werd.

Het is wel belangrijk om te noteren dat het hier slechts gaat om de erkenning van  verenigingen als “Beroepsverenigingen”. De Kamers, die voor elk van de niet-conventionele geneeswijzen moeten bepalen wie mag praktiseren en onder welke voorwaarden qua opleiding, zijn nog steeds niet bijeengekomen.

Het is dus ten onrechte dat niet-geneesheren beweren dat ze vanaf nu het recht hebben om acupunctuur uit te oefenen!