Om erelid te zijn moet men:

  1. hetzij oud effectief lid geweest zijn;
  2. hetzij, zonder ooit lid te zijn geweest van de beroepsvereniging, aktieve steun betekenen, door zijn kwaliteiten of zijn activiteiten, aan de doelstellingen van de beroepsvereinging.