Dr. Rini Verpraet
AURICULOTHERAPIE = OORACUPUNCTUUR

earskeletonAuriculotherapie is een niet-conventionele medische techniek. Ze maakt gebruik van representatie van het lichaam ter hoogte van het oor voor diagnostische en therapeutische doeleinden.

HET PRINCIPE:
Dankzij de embryologische ontwikkeling, de genetica, de bezenuwing van het oor en de fysiologie van het zenuwstelsel, kan men ter hoogte van het oor alle delen van het lichaam terugvinden.
Bij een probleem van het lichaam vertrekt er een bepaalde informatie via zenuwbanen langs het oor om naar de hersenen. Daardoor vindt men ter hoogte van het oor punten terug die er normaal niet zijn. Deze punten hebben bepaalde karakteristieke eigenschappen; ze zijn pijnlijk bij druk en bezitten typische microscopische en elektrische kenmerken.

Bij het behandelen van deze punten bv. door te prikken met naaldjes, worden de zenuwbanen naar de hersenen geactiveerd. Deze gaan daardoor meer efficiënte genezingsprocessen in gang zetten om het probleem ter hoogte van het lichaam op te lossen.
De hersenen zijn vergelijkbaar met een computer, die alles beheerst. Het oor werkt als een klavier langs waar de hersenen hun instructies krijgen.

DE HISTORIEK :
De Auriculo werd op punt gesteld door Dr. P. Nogier uit Lyon (°1908, +1996). In 1957 publiceerde hij alle lokalisaties ter hoogte van het oor. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de Auriculotherapie, naam door hem gegeven aan de methode in 1956.

In 1966 ontdekte hij een reflex ter hoogte van de slagader van de pols (RAC of VAS genoemd). Deze methode wordt door sommige artsen gebruikt voor het opzoeken en behandelen van punten van het oor.

In 1987 werd de Auriculotherapie officieel erkend als geneeswijze door de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie).

In 2000 leverde Dr. D. Alimi (universiteit van Parijs) het bewijs van het bestaan van de lokalisaties van het oor. Deze werden aangetoond met functionele MRI. Aldus toonde hij het verband aan tussen het lichaam, het oor en de hersenen !

Voor meer informatie, surf naar de website www.auriculotherapie.be