Acupunctuur

Acupunctuur is een Oosterse geneeswijze waarbij er naalden in het lichaam geprikt worden om u te helpen genezen.

Het gebruik van deze geneeswijze vergt een grondige kennis van de ligging van de acupunctuurpunten (dit zijn de plaatsen waar de naalden geprikt worden) en van de ziektebeelden die kunnen behandeld worden.
Het prikken van de naalden doet bij correcte behandeling slechts weinig pijn. Soms worden die punten ook verwarmd ( = moxa ) of elektrisch gestimuleerd.

Hieronder kan U een antwoord vinden op de meest gestelde vragen over acupunctuur. Zit U met een vraag die niet voorkomt, contacteer ons dan per email of per telefoon. Wij zullen U met plezier verder helpen.

 

Acupunctuur, wat is het?

Acupunctuur is een Oosterse geneeswijze waarbij er naalden in het lichaam geprikt worden om u te helpen genezen. Het is een methode om het lichaam aan te moedigen zich op natuurlijke wijze te herstellen en beter te functioneren.

Het gebruik van deze geneeswijze vergt een grondige kennis van de ligging van de acupunctuurpunten (dit zijn de plaatsen waar de naalden geprikt worden) en van de ziektebeelden die kunnen behandeld worden.
Het prikken van de naalden doet bij correcte behandeling slechts weinig pijn. Soms worden die punten ook verwarmd ( = moxa ) of elektrisch gestimuleerd.

Hoe werkt acupunctuur?

De klassieke Chinese uitleg is dat er energiekanalen in regelmatige patronen over de oppervlakte van en door het lichaam lopen. Deze energiekanalen, meridianen genoemd, zijn vergelijkbaar met rivieren die door het lichaam vloeien en de weefsels irrigeren en voeden . Een hindernis in de beweging in deze energierivieren is vergelijkbaar met een dam in een rivier.

De meridianen kunnen beïnvloed worden door naalden te prikken in de acupunctuurpunten; de naalden verwijderen de hindernissen en herstellen de normale stroming door de meridianen.
De moderne wetenschappelijke verklaring is dat het prikken van naalden in de acupunctuurpunten het zenuwstelsel stimuleert om in de spieren, ruggengraat en hersenen, chemische stoffen te laten vrijkomen. Deze chemische stoffen zullen ofwel het aanvoelen van de pijn veranderen, ofwel ervoor zorgen dat er andere chemische stoffen en hormonen vrijkomen die het eigen interne regelingssysteem beïnvloeden.
De verbeterde energie- en biochemische balans geproduceerd door acupunctuur resulteert in het stimuleren van de natuurlijke genezingsvermogens van het lichaam, en in het begunstigen van fysische en emotionele gezondheid.

Hoeveel behandelingen zal ik nodig hebben?

Het aantal behandelingen dat iemand nodig heeft, verschilt van persoon tot persoon. Voor moeilijke en langbestaande problemen kan het nodig zijn één tot twee zittingen per week gedurende verschillende maanden te volgen. Voor recente problemen volstaan gewoonlijk enkele zittingen.

Als onderhoudsbehandeling voor bepaalde aandoeningen volstaan gewoonlijk een viertal zittingen per jaar.

Moet ik geloven in acupunctuur om geholpen te worden?

NEEN! Acupunctuur wordt ook succesvol gebruikt bij dieren zoals katten, honden en paarden. Deze dieren verstaan er niets van en geloven er zeker niet in en toch werkt het erbij.

Een positieve ingesteldheid ten opzichte van uw gezondheid kan het effect natuurlijk versterken, net zoals een negatieve ingesteldheid het effect van elke behandeling kan doen verminderen. Een neutrale ingesteldheid ( zo van ‘ ik weet niet of ik er wel in geloof’) zal de behandelingresultaten niet beïnvloeden.

Wat is de draagwijdte van medische acupunctuur

Medische acupunctuur kan drie gebieden in de gezondheidszorg beïnvloeden:

 • promotie van gezondheid en welzijn
 • preventie van ziekte
 • behandeling van verschillende ziektetoestanden

Alhoewel acupunctuur dikwijls wordt geassocieerd met pijncontrole biedt het toch een veel bredere waaier van mogelijkheden in de handen van een goed getrainde practicus. Acupunctuur kan afdoende gebruikt worden als enige behandelingsmethode, of als hulpmiddel bij andere medische behandelingsmethodes van interne of chirurgische aandoeningen. De Wereld Gezondheids Organisatie (WGO ), erkent het gebruik van acupunctuur in de behandeling van een heel aantal medische problemen, zoals bijvoorbeeld:

 • Maag-darmaandoeningen: gastritis, spastisch colon, verstopping, diarree.
 • Ademhalingsproblemen: sinusitis, bronchitis, astma, herhaaldelijke infecties van de luchtwegen.
 • Neurologische en musculaire aandoeningen: hoofdpijn, tics, nekpijn, intercostaalneuralgie, bevroren schouder, tenniselleboog, verschillende vormen van tendinitis, lage rugpijn, ischias, osteoartritis
 • Urinaire, menstruele en genitale problemen

Acupunctuur is vooral aangewezen in het oplossen van lichamelijke problemen ten gevolge van spanningen, stress en emotionele aandoeningen.

Wat is medische acupunctuur? Verschilt het van gewone acupunctuur?

Acupunctuur is een zeer oude medische kunst, en er zijn vele manieren om het te leren en in de praktijk te brengen.

Medische acupunctuur is de term gebruikt om de acupunctuur te beschrijven, die bedreven wordt door een dokter gediplomeerd in de Westerse geneeskunde, die ook een gespecialiseerde opleiding gehad heeft in acupunctuur. Zo een arts kan zowel de westerse als oosterse aanpak gebruiken, of een combinatie van beide, om een ziekte te behandelen.

Hoe zien de naalden er uit? Doet het pijn?

Elke patiënt ervaart het prikken anders. De meeste mensen voelen enkel een lichte pijn bij het prikken van de naalden; sommigen voelen helemaal niets. Eens de naalden op hun plaats zitten doen ze geen pijn meer.
Acupunctuurnaalden zijn zeer dun, sterk en gemaakt van roestvrij staal. De punt is scherp en niet hol zoals bij een injectienaald en het inprikken doet minder pijn dan bij een inspuiting of bloedafname. Het risico op bloeding en huidirritatie is kleiner dan bij een holle naald.

Daar uw dokter de naalden zorgvuldig steriel maakt zoals zijn chirurgisch materiaal, of wegwerpnaalden gebruikt, is er geen gevaar voor infecties zoals AIDS of hepatitis B.

Wat is ooracupunctuur ?

Dr. Rini Verpraet
AURICULOTHERAPIE = OORACUPUNCTUUR

earskeletonAuriculotherapie is een niet-conventionele medische techniek. Ze maakt gebruik van representatie van het lichaam ter hoogte van het oor voor diagnostische en therapeutische doeleinden.

HET PRINCIPE:
Dankzij de embryologische ontwikkeling, de genetica, de bezenuwing van het oor en de fysiologie van het zenuwstelsel, kan men ter hoogte van het oor alle delen van het lichaam terugvinden.
Bij een probleem van het lichaam vertrekt er een bepaalde informatie via zenuwbanen langs het oor om naar de hersenen. Daardoor vindt men ter hoogte van het oor punten terug die er normaal niet zijn. Deze punten hebben bepaalde karakteristieke eigenschappen; ze zijn pijnlijk bij druk en bezitten typische microscopische en elektrische kenmerken.

Bij het behandelen van deze punten bv. door te prikken met naaldjes, worden de zenuwbanen naar de hersenen geactiveerd. Deze gaan daardoor meer efficiënte genezingsprocessen in gang zetten om het probleem ter hoogte van het lichaam op te lossen.
De hersenen zijn vergelijkbaar met een computer, die alles beheerst. Het oor werkt als een klavier langs waar de hersenen hun instructies krijgen.

DE HISTORIEK :
De Auriculo werd op punt gesteld door Dr. P. Nogier uit Lyon (°1908, +1996). In 1957 publiceerde hij alle lokalisaties ter hoogte van het oor. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de Auriculotherapie, naam door hem gegeven aan de methode in 1956.

In 1966 ontdekte hij een reflex ter hoogte van de slagader van de pols (RAC of VAS genoemd). Deze methode wordt door sommige artsen gebruikt voor het opzoeken en behandelen van punten van het oor.

In 1987 werd de Auriculotherapie officieel erkend als geneeswijze door de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie).

In 2000 leverde Dr. D. Alimi (universiteit van Parijs) het bewijs van het bestaan van de lokalisaties van het oor. Deze werden aangetoond met functionele MRI. Aldus toonde hij het verband aan tussen het lichaam, het oor en de hersenen !

Voor meer informatie, surf naar de website www.auriculotherapie.be

Wat moet ik doen op de dag van de behandeling?

Er zijn enkele dingen waaraan u moet denken om de waarde van een behandeling te verhogen.
De volgende richtlijnen zijn belangrijk:

 • Eet geen grotere hoeveelheden dan gewoonlijk juist voor of na een behandeling.
 • Doe geen te grote inspanning of sexuele activiteit en drink geen alcoholische dranken zes uur voor of na een behandeling.
 • Plan uw bezigheden zodat u na een behandeling eventueel wat kan uitrusten. Dit is vooral belangrijk na de eerste behandelingen.
 • Denk eraan goed nota te nemen van wat er allemaal verandert na een behandeling. Dit is belangrijke informatie voor de dokter want hij zal er de volgende behandelingen rekening mee houden.

Welke aandoeningen kan ik met acupunctuur behandelen?

Er zijn heel veel aandoeningen, die met acupunctuur kunnen behandeld worden. We kunnen ze onmogelijk allemaal opnoemen. Het is natuurlijk de GENEESHEER-acupuncturist, die volgens zijn kennis ter zake oordeelt of een aaandoening kan behandeld worden met acupunctuur of niet.
We zullen zonder volledig te willen zijn een lijst geven van aandoeningen, die normaalgezien goed reageren op acupunctuur.

PIJN :

 • hoofdpijn,migraine,spanningshoofdpijn
 • nekpijn (artrose)
 • rugpijn en ischias
 • schouderpijn
 • veel pijnen tgv rheuma en artrose
 • sportletsels
 • krampen en stijve nek door nekkramp
 • gelaatspijnen (vb trigeminusneuralgie)

ALLERGIE:

 • hooikoorts
 • astma, prikkelhoest

ZENUWEN:

 • nervositas
 • depressie,neerslachtigheid
 • nerveuze hartkloppingen
 • slapeloosheid
 • hyperventilatie en beklemming

MAAG EN DARMPROBLEMEN:

 • maagklachten, zure oprispingen, opgezette maag
 • darmklachten(verstopping…)

VERSLAVINGEN:

 • stoppen met roken
 • medicatie
 • tic’s

VERMAGEREN:

 • acupunctuur is een hulpmiddel om het dieet beter te volgen. Om nevenwerkingen van een dieet zoals verstopping te bestrijden.

GYNAECOLOGISCHE PROBLEMEN:

 • onregelmatige menstruatie
 • pijnlijke regels
 • overvloedige regels
 • tussentijdse bloedingen
 • menopauzale klachten

NEUS-KEEL-OORPROBLEMEN:

 • oorsuizen
 • duizeligheid
 • verstopte neus

HUIDPROBLEMEN:

 • sommige vormen van eczeem
 • huidallergieën
 • psoriasis (langdurige behandeling!!)
 • sommige vormen van acné

NOTA BENE:
acupunctuur is geen wondermiddel en vergt eerst altijd een correcte diagnose zodat de juiste behandeling kan gekozen worden.

VRAAG INLICHTINGEN AAN UW ARTS. Misschien kan ook uw probleem met acupunctuur behandeld worden.

Werkt acupunctuur echt?

JA. In de voorbije tweeduizend jaar zijn er meer mensen succesvol behandeld met acupunctuur dan met alle andere behandelingsmethodes tezamen. Hedentendage wordt er aan acupunctuur gedaan in Azië, de voormalige Sovjet-Unie, USA en in Europa.

Acupunctuur kan worden toegepast samen met eender welke andere therapie.
Het is wel belangrijk dat uw arts-acupuncturist weet welke behandelingen u volgt, zodat hij er voor kan zorgen dat u een optimaal resultaat bekomt.

Zijn er nevenwerkingen aan een behandeling

Gewoonlijk niet! Omdat de energie in andere banen geleid wordt, ontstaan er interne chemische en hormonale stoffen die de genezing in gang zetten. Soms zullen de oorspronkelijke symptomen gedurende enkele dagen verergeren of kunnen er algemene veranderingen optreden in verband met eetlust of slaapgewoonten. Hierdoor mag men niet verontrust worden, omdat ze erop wijzen dat de therapie begint te werken.

Het is niet ongewoon dat men bij de eerste twee behandelingen een diep gevoel van ontspanning ervaart of zelfs een lichte ijlhoofdigheid onmiddellijk na de behandeling. Deze gaan gewoonlijk snel voorbij door wat te rusten.