Opleiding acupunctuur

Ieder jaar wordt er een cursus acupunctuur voor artsen georganiseerd door de BVGA. Afwisselend start er een Nederlandstalige en een Franstalige cursus. Dit wil zeggen dat er om de twee jaar een Nederlandstalige opleiding begint. De cursus loopt over drie jaar en beslaat zeven WE’s per jaar. Na elk cursusjaar wordt er een examen afgenomen over de geziene stof. Na het derde jaar dient een eindxamen afgelegd te worden, nadat men een eindwerk heeft afgeleverd.

Indien men slaagt in alle examens, krijgt men het diploma van Geneesheer-Acupuncturist en is men automatisch erkend door de BVGA en de Beroepsvereniging voor Geneesheer-Acupuncturisten van België.

Voor meer informatie kan men altijd terecht op het secretariaat van de BVGA (Wilde Tijmstraat 2 – 1080 Brussel / Telefoon: 02.414.73.44 /  E-Mail: secretariat.abma.bvga@skynet.be) of bij de cursusleiders.

Voor de franstalige opleiding is dit Dr. Daniel Wuyts
en voor de nederlandstalige opleiding Dr. Jean-Pierre Fossion