Belgische Vereniging voor Artsen Acupuncturisten

Opgelet!: nieuwe data voor de seminaries ‘Ben Shen’ en ‘Methode Dr. Tan’ en de basiscursus auriculotherapie: consulteer agenda.

COVID-19 : Belangrijk bericht voor alle leden (update 22/06/20)!

Aanbevelingen van de BVAA-ABMA met betrekking tot het hernemen van de acupunctuurconsultaties tijdens de afbouw van de inperkingsmaatregelen: op dit moment zijn alle indicaties voor een consult acupunctuur terug mogelijk, mits het in acht nemen van alle noodzakelijke maatregelen zoals beschreven op de website van Sciensano (Procedure voor de ambulante zorgverstrekking in een privé-praktijk).

De BVAA is de oudste medische acupunctuurvereniging en ook de enige representatieve in ons land.

De oprichting van onze vzw dateert van 1973 en wij zijn, zowel op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek als voor de bepaling van het wettelijk statuut van de acupunctuur in België, de meest bevoorrechte gesprekspartner voor de autoriteiten zoals de ministeries, de toekomstige erkenningskamers, de mutualiteiten, de medische academie, de privé verzekeringsmaatschappijen, enz… Elk jaar besteden we een belangrijke som geld aan de verdediging van ons beroep en aan de promotie van de medische acupunctuur in België ( zie bijvoorbeeld de rubriek ‘acupunctuur’ in de Gele Gids).

Wij zijn de enigen om te investeren in de bescherming van de belangen van de artsen acupuncturisten en dat is omdat we geloven dat het uitoefenen van acupunctuur moet beschouwd worden als een medische acte, waarvoor een kennis noodzakelijk is, die enkel dokters in de geneeskunde bezitten. Immers er moet eerst een westerse diagnose gesteld worden, alvorens men kiest welke de meest aangepaste behandeling is, die men gaat toepassen . Als dat dan blijkt de acupunctuur te zijn, kan dit enkel op een medisch verantwoorde manier, zonder risico voor de patiënt, gebeuren door een arts.

In het buitenland vertegenwoordigt de BVAA natuurlijk ook ons land op de internationale acupunctuurcongressen door er een afgevaardigde naar toe te sturen. Het is door de zelfde bezorgdheid voor de kwaliteit van de medische acupunctuur, dat we een opleiding voor artsen voorzien, die gespreid is over drie jaar, met op het einde van elk jaar een examen om de kennis te controleren van de kandidaten. Deze kennis moet overeenkomen met de geldende standaarden in de andere landen van de Europese Gemeenschap.

BVAA – ABMA
Wilde Tijmstraat 2, 1080 Brussel
tel: 02/414.73.44
email: bvaa.abma@proximus.be