Opleiding acupunctuur

Opleiding: duur en spreiding
Er wordt momenteel gewerkt aan een vernieuwde opleiding die parallel loopt met de franstalige opleiding.
De opleiding volgt de academische jaarindeling en loopt van september-oktober tot in juni van het volgend jaar. Er zijn 6 weekends, waarbij lezingen worden gegeven op zaterdag van 09:30-17:00u en op zondag van 09:30-13:30u. Er is een middagpauze op zaterdag voor een maaltijd. Er is een koffiepauze in de voormiddag en in de namiddag.

Docenten en contact
De Nederlandstalige cursus wordt geleid door de cursuscoördinator, bijgestaan door een aantal docenten. De cursuscoördinator is Dr. Vera Machtelinckx

Voor meer info kan U terecht op ons secretariaat: secretariat.abma.bvga@skynet.be
Bij interesse, altijd welgekomen!