Lidmaatschap BVAA

Wij nodigen u bij deze graag uit om deel uit te maken van de Belgische Vereniging der Geneesheren Acupuncturisten.

De acupunctuurprestaties worden door sommige mutualiteiten terugbetaald. Het Intermutualistisch College heeft besloten dat de ziekenfondsen deze terugbetaling mogen reserveren voor geneesheren – acupuncturisten om aan de patiënten een hoge kwaliteitsgarantie te bieden. Het is dus in uw voordeel om lid te zijn van onze vereniging, daar die zonder twijfel de vertegenwoordigende vereniging van de medische Belgische acupunctuur is.

Wij nodigen u bij deze dan ook uit om deel uit te maken van de Belgische Vereniging der Geneesheren Acupuncturisten vzw. door het gekozen bedrag te storten op het rekeningnummer: BIC GEBABEBB/IBAN BE16 2100 2380 6074 van de BVGA vzw., Wilde Tijmstraat 2/1 te 1080 Brussel

Aarzel niet om ons te bellen of te mailen voor inlichtingen.
Tel: 02/ 414.73.44
Email: info@acupunctuur.be

Registratie acupuncturisten

Elke arts die bevoegd is in België zijn beroep uit te oefenen kan aangesloten-lid worden door de bijdrage te betalen en zo genieten van de kortingen op onze bijscholingen. Om bovendien op de lijst van onze titularis-leden opgenomen te worden, wordt u geacht ofwel uw opleiding in onze acupunctuurschool te hebben afgerond, ofwel een gelijkwaardig statuut te bezitten.

De eerste stap naar de gelijkwaardigheid begint door schriftelijk een dossier in te dienen waarin u de door u genoten opleidingen en actuele praktijken uiteenzet. Dit dossier zal beoordeeld worden door de Raad van Beheer, die de kandidaat zal inlichten over het resultaat en het verdere verloop van de procedure.

Verspreiding van de ledenlijst

In de Gouden Gids, onder de rubriek acupunctuur, kunt u zien hoe de BVGA de ledenlijst aan het publiek aanbiedt. En op onze site www.acupunctuur.be ontdekt u hoe de BVGA dit nieuwe medium hanteert.

Iedere dag ontvangen wij telefoontjes van toekomstige patiënten die op zoek zijn naar een arts acupuncturist. Verleden jaar zijn 3000 lijsten verstuurd naar alle uithoeken van het land. De fiscale aftrekbaarheid van de bijdrage en de nieuwe patiënten die het u zal opleveren, maken uw lidmaatschap tot een investering en zeker geen uitgave!

 

Verzekeringen

De BVGA heeft na onderhandeling met de maatschappijen Concordia en AMMA een groepsverzekeringspolis bekomen met zeer interessante voorwaarden voor haar titularisleden. Na maanden van navraag zijn wij ervan overtuigd, dat het onmogelijk is om bij befaamde verzekeringsmaatschappijen een burgerlijk-medische aansprakelijkheidsverzekering te bekomen tegen een voordeliger tarief (125 € voor leden BVGA en BGAB) ).

Als u dit jaar voor het eerst kiest voor een lidmaatschap en een verzekering zullen wij de verzekeringsmaatschappij hiervan op de hoogte stellen. U stuurt hiervoor een e-mail naar de secretaresse of een lid van de Beheerraad en wij verwittigen de makelaar die met u contact zal opnemen om een correct contract op te stellen.

Bijscholing

Er is sprake van dat de regering binnenkort bijscholingen zal eisen voor acupunctuur; het lidgeld van de BVGA geeft vermindering op de kosten van de bijscholing georganiseerd door de BVGA.