Wetenschappelijk dossier

Het wetenschappelijk dossier over acupunctuur werd opgesteld conform de laatste inzichten in de internationale literatuur. 

Het wetenschappelijk dossier over acupunctuur werd opgesteld conform de laatste inzichten in de internationale literatuur. Het illustreert de geest van de BVAA met betrekking tot de praktijk van een biomedische acupunctuur, gebaseerd op begippen van de chinese geneeskunde en geïntegreerd in een westerse fysiopathologie.

Deze teksten werden geschreven door Dr. Olivier Cuignet, anesthesist en acupuncturist.

(Werkings) mechanismes van Acupunctuur

Het eerste deel van ons dossier vat de gegevens uit de wetenschappelijke literatuur samen die een verklaringsmodel leveren voor de werking van acupunctuur. Deze werkingsmechanismen van naalden en moxa op het lichaam van de patient zijn meer bepaald het resultaat van een interactie tussen het centraal en het perifeer zenuwstelsel.
De tekst werd geschreven door Dr.Olivier Cuignet. Dr.Vera Machtelinckx zorgde voor de vertaling uit het Frans.

Effectiviteit van Acupuntuur

Het tweede deel van dit dossier behandelt de effectiviteit van acupunctuur bij verschillende indicaties. Dit deel wordt nog continu bijgewerkt. Elk hoofdstuk analyseert en interpreteert voor elke indicatie de beschikbare gegevens binnen de Evidence Based Medicine (EBM).
De oorspronkelijke tekst is geschreven door Dr.Olivier Cuignet, Dr.Rini Verpraet zorgde voor de vertaling uit het Frans.

KCE – Low back pain pathway

Dit interactief zorgpad is gebaseerd op de klinische richtlijn van het KCE (2017), en biedt u ondersteuning bij de aanpak van lage rugpijn en radiculaire pijn. Door 3 vragen over uw patiënt te beantwoorden, wordt u rechtstreeks naar de juiste plaats op het zorgpad geleid
Het zorgpad bestaat uit 3 opeenvolgende stappen: anamnese en klinisch onderzoek (met eventueel bijkomende onderzoeken), behandeling en werkgerelateerde aspecten (modaliteiten die de werkhervatting vergemakkelijken, maar die vaak onvoldoende gekend zijn door de zorgverleners).

Link naar de website: http://lagerugpijn.kce.be/

Primaire hoofdpijn en de plaats van Electroacupunctuur (EA)

In deze tekst bekijken we de effecten van EA op de migraine, op de spanningshoofdpijn en de autonome trigeminushoofdpijn ( nieuwe benaming die de vasculaire hoofdpijn samenvat van het gelaat, de clusterhoofdpijn en andere paroxysmale hemicraniale hoofdpijn) na het bekijken van de anatomie en de fysiologie van het therapeutisch gemeenschappelijk doelwit van deze primaire hoofdpijnen nl. het STC.

De tekst werd geschreven door Dr.Olivier Cuignet. Dr.Vera Machtelinckx zorgde voor de vertaling uit het Frans.